کیف های دوشی نفیس از جنس چرم طبیعی

چرم دوشی / کمری ( دوکاره )

کد DKM 202

چرم دوشی سگک دار

کد D 203

چرم دوشی سگک دار

کد D 200

کیف های دوشی طرح چرم

دوشی طرح چرم سه قلو

کد ۶

طرح چرم سه قلو لیزری

کد ۵

طرح چرم گلدانی

کد D206

کیف های دوشی برزنتی

دوشی برزنتی سرخانه دار

dinacharm

کد DK207 (سایز متوسط )

 

دوشی برزنتی ۴زیپ

کد DHM 209 ( سایز متوسط )

دوشی برزنتی سه زیپ

dinacharm

کد DHB 201 ( سایز بزرگ )

دوشی برزنتی سرخانه بلند

dinacharm

کد DB 207 ( سایز بزرگ )

دوشی برزنتی یکطرفه

dinacharm

کد DK 205 ( سایز کوچک )

دوشی برزنتی سویسی

کد DK 208 ( سایز کوچک )