جلد چرمی وسط دوخت

کد ۳

جلد چرمی زبانه دار

کد ۲

جلد چرمی تیلیم دار

کد ۱

جلد چرمی سرخانه موجی

کد ۶

جلد چرمی برگه پهن

کد ۵

جلد چرمی قفل چفتی

کد ۴ (چهار)

جلد چرمی دورزیپ

کد ۹

جلد چرمی قفل ناخنی

کد ۸

جلد چرمی آهنربایی

کد ۷

جلد چرمی کلاسوری

کد ۱۰

جلد چرمی تیلیم دار

کد ۱۳

جلد چرمی برگه دار

کد ۱۲

جلد کلاسوری اعلا

کد ۱۱