لوح های تقدیر چرمی در سه سایز A5 / A4 / A3  ساخته می شوند

لوح تقدیر چرمی ۳ لت

کد ۳

لوح تقدیر چرمی قاب دار

کد ۲

لوح تقدیر چرمی تاشو

کد ۱

 

لوح تقدیر تاشو طلاکوب

کد ۶

لوح تقدیر تاشو دوختی

کد۵

لوح تقدیر چرمی برجسته

کد ۴