دسته چکی

کد ۳

زبانه دار

کد ۲  (دسته چکی)

دورزیپ

کد ۱

کیف های مدارک نفیس مدیران از چرم طبیعی تهیه شده اند