کیف کارت اعتباری چرمی و یا کارت ویزیت چرمی یکی از پرکاربردترین محصولات دیناچرم می باشد . جلد کارت های اعتباری جهت نگهداری کارتهای بانکی، کارت تلفن کارت های ویزیت کارت سوخت و در قسمتی جایگاه مدارک خودرو می باشد. کیف های کارت اعتباری هم بصورت جداگانه هم بصورت قطعه ای جداشدنی از کیف جیبی آقایان طراحی شده است. با وجود پرمصرف بودن و زیاد استفاده کردن از این کیفهای چرمی در صورتی که از چرم طبیعی گاوی شاخته شوند از طول عمر بالایی برخوردارند. نام های دیگر این فرآورده های چرمی: کیف عابر بانک کیف عابر بانک چرم کیف عابر بانک چرمی کیف کارت اعتباری چرمی کیف کارت اعتباری چرم کیف کارت ویزیت جای کارت چرمی می باشد . جلدهای چرمی کارت های اعتباری با ظاهری شکیل و زیبایی که دارند می توان از آنها به عنوان هدایای تبلیغاتی برای ارگان ها و سازمان ها و افراد مورد استفاده قرار گیرد

dinacharm
جاکارتی چرم طبیعی ۳لت زبانه دار کد G25
تهیه شده از چرم طبیعی تنوع رنگ : مشکی / قهوه ای / عسلی
فقط سفارشات تعداد پذیرفته می شود

[caption id="attachment_4044" align="alignnone" width="300"]dinacharm dinacharm[/caption]
 
 
درجه بندی نشده اطلاعات بیشتر
dinacharm
جاکارتی چرم طبیعی آستردار لب تا کد G29
تهیه شده از چرم طبیعی تنوع رنگ : مشکی / قهوه ای / عسلی
فقط سفارشات تعداد پذیرفته می شود

[caption id="attachment_4044" align="alignnone" width="300"]dinacharm dinacharm[/caption]
 
 
درجه بندی نشده اطلاعات بیشتر
dinacharm
جاکارتی چرم طبیعی آلبوم دار کد G32
تهیه شده از چرم طبیعی تنوع رنگ : مشکی / عسلی / قهوه ای
فقط سفارشات تعداد پذیرفته می شود

[caption id="attachment_4044" align="alignnone" width="300"]dinacharm dinacharm[/caption]
 
درجه بندی نشده اطلاعات بیشتر
جاکارتی چرم طبیعی برگه دار دکمه دار دیناچرم
جاکارتی چرم طبیعی برگه دار دکمه دار کد G28
تهیه شده از چرم مصنوعی تنوع رنگ : دلخواه
فقط سفارشات تعداد پذیرفته می شود

[caption id="attachment_4044" align="alignnone" width="300"]dinacharm dinacharm[/caption]
 
 
درجه بندی نشده اطلاعات بیشتر
dinacharm
جاکارتی چرم طبیعی دکمه دار کد G26
تهیه شده از چرم طبیعی تنوع رنگ : مشکی / قهوه ای / عسلی
فقط سفارشات تعداد پذیرفته می شود

[caption id="attachment_4044" align="alignnone" width="300"]dinacharm dinacharm[/caption]
 
 
درجه بندی نشده اطلاعات بیشتر
dinacharm
جاکارتی چرم طبیعی دوردوخت افقی کد G5
تهیه شده از چرم مصنوعی تنوع رنگ : دلخواه
فقط سفارشات تعداد پذیرفته می شود

[caption id="attachment_4044" align="alignnone" width="300"]dinacharm dinacharm[/caption]
 
 
درجه بندی نشده اطلاعات بیشتر
dinacharm
جاکارتی چرم طبیعی دوقلو کد G27
تهیه شده از چرم طبیعی تنوع رنگ : مشکی / قهوه ای / عسلی
فقط سفارشات تعداد پذیرفته می شود
 
درجه بندی نشده اطلاعات بیشتر
جاکارتی چرم طبیعی دوکارته کد G22
جاکارتی چرم طبیعی دوکارته کد G22
تهیه شده از چرم طبیعی
درجه بندی نشده اطلاعات بیشتر
dinacharm
جاکارتی چرم طبیعی طبله دار کد G31
تهیه شده از چرم طبیعی گاوی تنوع رنگ : مشکی / قهوه ای / عسلی
فقط سفارشات تعداد پذیرفته می شود 

[caption id="attachment_4044" align="alignnone" width="300"]dinacharm dinacharm[/caption]
درجه بندی نشده اطلاعات بیشتر
جاکارتی چرم طبیعی کشویی دیناچرم
جاکارتی چرم طبیعی کشویی کد G30
تهیه شده از چرم طبیعی تنوع رنگ : مشکی / قهوه ای / عسلی
فقط سفارشات تعداد پذیرفته می شود

[caption id="attachment_4044" align="alignnone" width="300"]dinacharm dinacharm[/caption]
 
 
درجه بندی نشده اطلاعات بیشتر
dinacharm
جاکارتی چرمی برگه دار دکمه دار کد G9
تهیه شده از چرم صنعتی تنوع رنگ : دلخواه
فقط سفارشات تعداد پذیرفته می شود

[caption id="attachment_4044" align="alignnone" width="300"]dinacharm dinacharm[/caption]
 
درجه بندی نشده اطلاعات بیشتر
جاکارتی چرمی پرسی برگه دار  کد G3
جاکارتی چرمی پرسی برگه دار کد G3
تهیه شده از چرم مصنوعی تنوع رنگ : دلخواه
فقط سفارشات تعداد پذیرفته می شود

[caption id="attachment_4044" align="alignnone" width="300"]dinacharm dinacharm[/caption]
 
 
درجه بندی نشده اطلاعات بیشتر